Kontakt os

Helle Eckmann:

Helle har gennem de seneste 6 år, heraf de sidste 2,5 år som specialkonsulent hos SEP Sønderjylland, opnået en både dyb og bred forståelse af, hvordan hele det eksisterende energisystem hænger sammen, samt de forandringer det står over for i fht. til både sektorkobling, elektrificering og udnyttelse af store varmekilder og industriel overskudsvarme ind i de eksisterede fjernvarmenet.

Helle har desuden 15 års erfaring fra hendes forskellige jobs i politisk styrede organisationer, og har derfor solid erfaring med at arbejde på både det strategiske og planmæssige niveau.

Helle har en naturvidenskabelig kandidatgrad, med driftsøkonomi som speciale (Cand. Agro) og har senere suppleret med en overbygning bestående af HD i organisation samt projektledelse. Helle har, som planlægger i amtet været VVM-myndighed, været seniorrådgiver (projektleder og teamleder) hos NIRAS, været udviklingskonsulent i kommunerne (understøttelse af ledelsen og det politiske niveau), og senest fuldmægtig hos Energistyrelsen, med ansvaret for den statslige pulje (VEP) som havde til formål at understøtte virksomhedernes omstilling fra fossil energi til grøn energi.

 

Kontakt os