Organiseringen af SEP Sønderjylland

Styregruppens medlemmer:

Tom Stefan Ahmt, kommunaldirektør i Aaabenraa kommune (formand)

Karina Kisum, direktør for Erhvervs- og Borgerservice i Haderslev kommune

Bjarke Eriksen, direktør for Teknik og Miljø i Sønderborg kommune

Michael Holst, direktør for Teknik og Miljø i Tønder kommune

Ditte Lundgaard Jacobsen, direktør for Kultur, Miljø & Erhverv i Aabenraa kommune

Den politiske følgegruppes medlemmer:

Kommunaldirektør Tom Stefan Ahmt, Aabenraa kommune (formand)

Tønder kommune: Borgmester Jørgen Popp Petersen og Udvalgsformand Hans Schmidt

Sønderborg kommune: Borgmester Erik Lauritzen og Udvalgsformand Kirsten H. Backmann

Haderslev kommune: Borgmester Mads Skau og Udvalgsformand Carsten Leth Schmidt

Aabenraa kommune: Borgmester Jan Riber Jacobsen, Udvalgsformand Dorthe Soll 

Advisory boardets medlemmer:

Energy Cluster Denmark, Project Director: Michael Sørensen

Danfoss, Direktør Jan Eric Thorsen

Dansk Energi: Chefkonsulent: Henrik Bruun Martens

Datacenterindustrien, Direktør: Henrik Hansen

Energinet, Afdelingsleder Systemperspektiv: Michael L. Pedersen

Erhvervshus Sydjylland, CEO: Jacob Christian Nielsen

Evida, Afdelingsleder Markedsudvikling: Henrik Brask Pedersen

Foreningen Danske Krafttvarmeværker, Direktør: Erik Nørregaard

Grøn Energi, Analysechef: Jesper Koch

Haderslev Fjernvarme, Direktør: Morten Hartmann

N1/Norlys: Under afklaring

Project Zero Business, Formand: Kjeld Stærk

Region Syddanmark, Afdelingsleder: Anne Marie Rasmussen

Siemens Energy A/S, CEO: Peter Weinreich-Jensen

Stadtwerke Flensburg, Referent der Geschäftsfürung: Tom Trittin

Sønderborg Fjernvarme, Direktør: Erik Wolff

TVIS, Direktør: Jørgen Nielsen

Udviklingsråd Sønderjylland, Direktør: Claus Schmidt

Fhv. Direktør: Niels Berg-Hansen

SEP Sønderjylland, Specialkonsulent: Helle Eckmann

SEP Sønderjylland, Projektkonsulent: Kevin Skov Petersen

Link til udtalelse fra SEP Sønderjyllands Advisory Bord møde afholdt d. 24. september 2020

Link til udtalelse fra SEP Sønderjyllands Advisory Board møde afholdt d. 13. januar 2021

Link til udtalelse fra SEP Sønderjyllands Advisory Board møde afholdt d. 8. juni 2021