SEP Sønderjylland har i 2022 forfulgt en bottom up strategi, hvor der har været indkaldt relevante cases fra alle fjernvarmeværkerne i de 4 ejerkommuner. Dette for, om muligt at finde en relevant case i hver af de 4 ejerkommuner. Der blev fundet en relevant case i Sønderborg og Aabenraa kommune, hvor der ved hjælp af de model Added Values har udviklet, er blevet regnet på samfundsøkonomien ved fx at binde landsbyer sammen i mindre og lokale bynet og samtidig undersøge muligheden for at integrerer relevante overskudsvarmekilder.