Cases om bottom up strategi vedrørende etablering af mindre og lokale bynet

SEP Sønderjylland har i 2022, sammen med Added Values, i tæt samarbejde med Sønderborg og Aabenraa Fjernvarme, defineret de cases, der skulle laves samfundsøkonomiske beregninger på. Dette for at blive klogere på, hvilke landsbyer eller overskudsvarmekilder, der med fordel kunne indgå i en screening/businesscase beregning for henholdsvis Sønderborg Fjernvarme og Aabenraa Fjernvarme. Aabenraa Fjernvarme ønskede at se på de potentielle overskudsvarmekilder til integration i et eventuelt bynet sammenholdt med, hvilke landsbyer det ville være relevante at se nærmere på i relation til udrulning af fjernvarme og sammenkobling af landsbyer i et fælles fjernvarmenet. Sønderborg Fjernvarme ønskede at få fastlagt et undersøgelsesdesign.

Added Values har afleveret en rapport med titlen "Aabenraa fjernvarmegrundlag og synergimuligheder", som kan ses på linket herunder.

Added Values har ligeledes afleveret et kort notat med titlen "SEP S rapportering - Sønderborg", som også kan ses på linket herunder.

Aabenraa casen

Sønderborg casen