Gennemførte aktiviteter i SEP Sønderjyllands projekt: Individuelle varmeløsninger

SEP Sønderjylland har i slutningen af 2018 fået tilsagn fra Syddansk Vækstforums pulje, som i dag administreres af Region Syddanmark, til projektudvikling.

Formålet:

Formålet med projektet er, for Sønderborg, Aabenraa og Tønder kommune at undersøge, nye energieffektive varmeløsninger til boliger, der i dag har individuel opvarmning eller naturgas.

Målet skal nås med afsæt i teknologi, rammebetingelser og finansiering.

På længere sigt er målet, at skabe vækst i virksomheder som arbejder eller er på vej til at beskæftige sig med nye energieffektive varmeløsninger til boliger, der i dag har individuel opvarmning eller naturgas.

Workshops:

Der har været afholdt 3 workshops med følgende indhold:

Resultaterne fra de 3 workshops er samlet i de 3 videoer, der er vedhæftet nederst på siden.

Gå hjem-møde for VVS-installatører:

Den 29. september havde SEP Sønderjylland inviteret VVS-installatørerne fra de fire sønderjyske kommuner til et gå hjem-møde med aftensmad på Agerskov Kro. Arrangementet var velbesøgt og der var stor interesse i at høre nærmere om den nye støtteordning for individuelle varmepumpeløsninger.

Studietur for de lokale ildsjæle:

Den 5. oktober 2020 afholdt SEP Sønderjylland en bustur, "Studietur for ildsjæle", hvor der var inviteret deltagere med fra de fire sønderjyske kommuner: Tønder, Sønderborg, Haderslev og Aabenraa. Deltagerkredsen bestod af de frivillige landsbyboere fra lokalrådene eller landsbylaugene, politikere samt fagfolk fra de fire forvaltninger.

Busturen gik til Nordenskov, hvor Jens Dicksen Jensen fortalte om et lokalt forankret Klimasikrings-projekt, derefter til Vorbasse, hvor Søren Andersen fra Geodrilling sammen med foreningen Termonet fortalte om deres erfaringer. Sidste besøg var hos Føns Nærvarme, hvor Formand Ole Bach fortalte om Mikrofjernvarme, inden bussen kørte til Agerskov Kro, hvor dagen sluttede med aftensmad og et aftenarrangement i energiens tegn.

Hvis du vil vide mere om etableringen af lokale "energifællesskaber":

Lokale energifællesskaber og kollektive løsninger, vil kunne være et vigtigt bidrag til den grønne omstilling ude i de områder, som ligger for langt fra de kollektive fjernvarmenet. Den lange afstand til det lokale fjernvarmenet betyder, at det ikke er rentabelt at etablere fjernvarme i de områder. 

Hvis man som lokalsamfund alligevel gerne vil satse på en kollektiv og fælles løsning, kan du læse mere om, hvordan det kan gribes an ved at åbne nedenstående link.

Link til "Håndborg for Energifællesskaber"