Sektorkobling

Sektorkobling handler i al sin enkelhed om at nedbryde siloer, og i stedet arbejde ud fra en holistisk tankegang således, at vi samarbejder på tværs af sektorer og fagområder. Sektorkobling kræver derfor, at vi tænker i smarte koordinerede løsninger, hvor der tages hensyn til energiinfrastrukturen, systemarkitekturen, energisymbiose og data, således vi fra starten har fokus på at opbygge de bedste synergieffekter med det eksisterende energisystem. Sektorkobling skal være en af byggestenene i vores fremtidige energisystem for at sikre, at vi er klar til nye værdikæder med fluktuerende grøn el-produktion, Power-to-X, brint, e-methanol og andre grønne brændstoffer.

SEP Sønderjylland bestræber sig på at ind tænke det samlede energisystem, og synliggøre hvilke synergieffekter der er tilstede ved hvert projekt. SEP Sønderjylland har derfor i efteråret 2020 etableret en sektorkoblingsgruppe, hvor aktører fra hver sektor er repræsenteret via Evida, N1 og Grøn Energi. I denne gruppe er der udvalgt fire pilotprojekter, ét for hver af de fire ejerkommuner, her analyseres der på hvilken konvertering samt hvilken energisymbiose, der giver den størst mulige samfundsøkonomiske gevinst.