Termonet Danmark

SEP Sønderjylland har i efteråret 2020 meldt sig ind i foreningen Termonet Danmark.

Foreningen er en uafhængig almennyttig forening med begrænset ansvar og etableret af bla. Middelfart og Kalundborg kommuner, GEUS, GeoDrilling, Bravida, Damgaard rådgivende ingeniører, VIA University mfl. Foreningen er etableret 16. marts 2020.

Foreningen Termonet Danmark har til formål at fremme udbredelse af termonet for at styrke og accelerere omstillingen til mere klimavenlig varmeforsyning. Se evt. www.termonet.dk

Termonet er karakteriseret ved mere end 1 forbruger, forbundet typisk med uisolerede rør og kan omfatte varme og køling. Forskellige teknologier kan anvendes, typisk anvendes varmepumper.

En fordel ved termonet, som karakteriserer kollektiv forsyning, er bedre udnyttelse af produktionskapacitet, når behovsprofiler for flere forbrugere er sammenkoblet. Dette kan fx være en varmekilde som jordvarme, hvor antallet af boringer kan reduceres.

Lagring af varmeenergi i jorden, dvs. et lokalt varmelager, er en anden fordel. Denne lagring kan ske som sæsonlagring dvs. fra sommer til vinter. Dette er særlig interessant ved anvendelse af termonettet til køling. Denne synergi mellem varme- og kølebehov kan ske ift. sæson, men også på time-/dags-basis hvis der fx er samtidige køle- og varmebehov ved kunderne tilknyttet termonettet.

Sekretariatet vurderer, at termonet vil kunne være en relevant teknologi, som kan kombinere det bedste f ra små kollektive net med høj energieffektivitet, og muligheden for at udnytte mindre lokale kilder til overskudsvarme, som ellers blot spildes. Samtidig kan teknologien levere køling med høj effektivitet.

Sekretariatet er derfor af den overbevisning, at det giver god mening, at SEP Sønderjylland bidrager til at udbrede teknologien gennem et medlemskab og de aktiviteter der vil udspringe heraf, da indsatsen retter sig mod ”område 4” som er et vigtigt indsatsområde for SEP Sønderjylland, jf. sekretariatets kommissorium.

Link til video, hvor Gate 21 har lavet en introduktion til, hvad et termonet er